DefterSoft

Deftersoft.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

08508402348

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 DefterSoft, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.